Unger

danflyv.dk ©

2011-2019

Mellemdistance ”one loft” slag

”Team Femhøje ”

 

Få afprøvet dine duer i konkurrence mod de allerbedste mellemdistanceslag i Danmark.

Slaget er beliggende på Sæbyvej 100, 9800 Hjørring, afstande til slaget er fra 375 til 500km.

 

Ideen bag slaget er at hjælpe de brevduefolk som gerne vil have afprøvet deres duer på kapflyvninger på grund af vanskeligheder i eget område af forskellige grunde.

(andre fugle mm.) Samt under samme slagledelse, og i åben DDB konkurrence.

 

I unge året 2019 vil der være plads til ca. 300 unger på slaget.

 

Duerne tilhører slagpasserne i perioden hvert år fra 1. maj til 1. september, derefter skal hver enkelt opdrætter tage stilling til om duen skal forsætte på slaget, det efterfølgende år.

Deltagerne fra sæson 2018, skal inden 1-9-2018 beslutte sig om duen skal deltage i slaget i sæson 2019, efter den 1-9-2018 vil der komme besked omkring hvor mange unger der vil kunne tilmeldes til ungesæsonen 2019.

 

Slagets duer vil blive kapfløjet under navnet Team Femhøje I sektion 63 på DDB´s mellemdistance, når slagpasserne mener det er forsvarligt at sende duerne, dog først som 1 årige. og der udover vil ungerne blive grundigt trænet, samt der af holdes en finale flyvning på ca. 425km den XX-XX-2019.

 

Trænings resultater vil blive lagt ud på vores hjemmesiden, adressen er www.danflyv.dk

 

Pris pr unge 1200 kr.

Pris for de følgende år er 1500 kr. pr år. Hvis duen forsat skal være på slaget.

 

Indleverings dage til Team Femhøje er i år.

Lørdag den 20. April samt lørdag d. 27. April 2019

Ungerne skal være mindst 30 dage gamle ved indlevering.

 

Slagleder: Knud Madsen, Tlf. 20 46 67 05 og Brian Madsen Tlf. 20 76 12 92

 

Det anbefales af FCI at ungerne vaccineres 1 til 2 uger før indleveringen, Ved ankomst vaccineres ungerne igen og påføres elektronisk chips,

 

Foderplan: fra ankomst til 14 dage før træning start vil ungerne blive foderet med ”Matador” Premium avlsblanding, En super avlsblanding der sikrer en optimal udviklingsproces hos ungerne.

 

Ca. 14 dage før trænings start vil der blive skiftet over til ”Matador” Premium ungeflyveblanding, en blanding som slagpasseren varmt kan anbefale efter unge sæson 2013, 2014, 2015 og 2016 som ungerne vil få indtil årets træningsflyvninger er vel overstået med den interne Finaleflyvning. Derefter sættes de på ”Matador” Premium fældefoder. En meget fin blanding der sikrer en optimal fældning.

 

I hele forløbet vil ungerne have diverse former for grit, piksten, og vispumin til rådighed samt der gives vitaminer efter behov dog mindst en gang om ugen.

 

Tilfælde af flyveforbud af veterinære grunde, vil arrangøren ikke kunne stilles til regnskab for dette,

 

Eventuel præmiesum vil blive overført til næste sæsons præmierække for den samme årgang.

 

Evt. I anden situation er det suverænt slagpasserne / arrangøren der tager beslutning om dette!!

 

 

I unge året 2019 vil der blive arrangeret en intern flyve konkurrence mellem slagets unger.

 

Ved 170 tilmeldte unger:

 

1.             18.000 kr

2.               9.000 kr

3.               4.500 kr

4. - 30.       1.500 kr

31. til 40    1.000 kr

Der tages forbehold for rettelser.

 

Finaleflyvningen vil blive afholdt den XX-XX-2019.

 

Tilmelding sendes til teamfemhoeje@hotmail.com

 

 

 

Efter ungefinalen har du flg. 2 valgmuligheder for dine duer:

 

1. Duen skal forsætte i Team Femhøje.

 

2. Vil have duen hjem.

 

Dette afhænger selvfølgelig af at duen er på slaget efter finaleflyvningen.

 

Men vi ønsker dit svar inden den 1. september.

Svar sendes til teamfemhoeje@hotmail.com

Seneste nyt

Så er der billeder af SBU ungerne.

Se billederne her!


Så er der kommet billeder af de 1. års duer til sæsonen 2018.

Se billederne her!

Lavet af F. H. - Copyright www.danflyv.dk