Status d. 08.08

danflyv.dk ©

2011-2017

Registreret:

OpdrætterRing nummer
1Finn P. Thomsen DAN 026 16 2349
2Magnus - San Jose DAN 196 16 0336
3Biger Oolsen DAN 217 16 6304
4Herlof G. Herlofsen NOR 013 16 0257
5Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6305
6Tage Gravesen DAN 172 16 0311
7Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6307
8Atle Larm NOR 020 16 0223
9Team Fevik NOR 014 16 0480
10Team Fevik NOR 014 16 0424
11Klabb & Babb NOR 013 16 0426
12Team Eriksson DAN 220 16 0848
13Klabb & Babb NOR 013 16 0441
14Kjell Bynes NOR 013 16 0004
15Klabb & Babb NOR 013 16 0434
16Bjarne Alvær NOR 026 16 0008
17Ragnar Jørgensen NOR 008 16 0222
18Mølholt & Waaler DAN 068 16 0080
19Ivar Malvin Lie NOR 015 16 1148
20Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6313
21Bjarte Alvær NOR 026 16 0004
22Klabb & Babb NOR 013 16 0417
23Emilie E. Pedersen NOR 013 16 0744
24Team Fevik NOR 014 16 0414
25Atle Larm NOR 020 16 0227
26Rune Rasmussen DAN 225 16 1326
27Jan P. Holsen NOR 024 16 0581
28Hege & Daniel NOR 014 16 0487
29Dierk Gebert NOR 080 16 1800
30Rolf Andersen NOR 013 16 0006
31Geir Rune Eriksen NOR 015 16 0430
32Preben Christensen DAN 068 16 0466
33Øyvind Enerstad NOR 013 16 0072
34Atle Larm NOR 020 16 0231
35Erik Gustavsen NOR 024 16 0262
36Biger Oolsen NOR 013 16 0566
37Erik Tufte NOR 026 16 2050
38Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6320
39Team Kaj & Preben DAN 220 16 1334
40Stein O. Lindekleiv NOR 013 16 0418
41Ulrik Lejre Larsen DAN 242 16 1705
42Hans Ole Mejlgran DAN 189 16 0195
43Jan Inge Auestad NOR 015 16 0146
44Bo Knudsen DAN 233 16 0050
45Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6308
46Knold & Tot DAN 217 16 6023
47Team Dapirace DAN 023 16 1067
48Bo Knudsen DAN 233 16 0031
49Nils Arne Seberg NOR 020 16 0236
50Klabb & Babb NOR 013 16 0427
51Torleif Asheim NOR 015 16 0014
52Nils Arne Seberg NOR 020 16 0235
53Team Øl & Grin DAN 217 16 6038
54Team Kaj & Preben DAN 220 16 1335
55Rune Anthonissen NOR 026 16 0182
56Ole Arild Hegland NOR 020 16 0064
57Team Fevik NOR 014 16 0485
58Gebert & Lura NOR 080 16 1620
59Gunleiv Hadland NOR 015 16 0934
60Jan Inge Auestad NOR 015 16 0149
61G. & M. Lyssand NOR 019 16 0713
62Team Østergården DAN 196 16 0582
63Lennart Pedersen NOR 013 16 0740
64Gunleiv Hadland NOR 015 16 0920
65Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6301
66Vendelbo Spedition DAN 217 16 6092
67Finn Nielsen DAN 081 16 0268
68Vendelbo Spedition DAN 217 16 6321
69Preben Christensen DAN 068 16 0465
70Team Grønningen DAN 217 16 6437
71M. & T. Christensen DAN 217 16 6106
72Bjarte Alvær NOR 026 16 0001
73Bjørn O. Helgesen NOR 032 16 0348
74Helge Karlsen DAN 217 16 6362
75Ragner Lyssand NOR 019 16 0757
76Rolf Andersen NOR 013 16 0001
77Herlof G. Herlofsen NOR 013 16 0245
78Nils Arne Seberg NOR 026 16 1488
79Helge Karlsen NOR 013 16 0419
80Peter & Co. DAN 097 16 0717
81Peter Pedersen DAN 086 16 0639
82Finn Nielsen DAN 081 16 0270
83Bjørn O. Helgesen NOR 032 16 0362
84Team Eventyr NOR 014 16 0155
85Ludviksen & Iuliu NOR 080 16 2503
86Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6315
87Per A. Johannessen NOR 011 16 0142
88Biger Oolsen NOR 013 16 0567
89Mardon Jørgensen NOR 013 16 0002
90Team Skagerak DAN 217 16 6323
91Peter Sørensen DAN 212 16 1718
92Ole Arild Hegland NOR 020 16 0059
93Team Eventyr NOR 014 16 0156
94Peter Olsen NOR 080 16 2208
95Mardon Jørgensen NOR 013 16 0422
96G. & M. Lyssand NOR 019 16 0551
97Peder A. Pedersen NOR 013 16 0197
98Atle Larm NOR 020 16 0224
99Atle Larm NOR 020 16 0221
100Per A. Johannessen NOR 011 16 0143
101Nils Arne Seberg NOR 026 16 1490
102Gunleiv Hadland NOR 015 16 0939
103Janna & Øyvind NOR 013 16 0076
104Jan P. Holsen NOR 024 16 0582
105Team Grønningen DAN 217 16 6438
106Gebert & Lura NOR 015 16 1306
107Atle Larm NOR 020 16 0232
108Ole & Arne Gjerde NOR 019 16 0163
109Asta - San Jose DAN 196 16 0529
110Tage Gravesen DAN 172 16 0320
111Dagfinn Iversen NOR 013 16 0351
112Gunnar Hatlelid NOR 019 16 0280
113Ludviksen & Iuliu NOR 080 16 2421
114Ulrik Lejre Larsen DAN 242 16 1673
115Team Eventyr NOR 014 16 0486
116Mølholt & Waaler DAN 068 16 0101
117Viktor - San Jose DAN 196 16 0583
118Bjarte Alvær NOR 026 16 0010
119Team Hege & Daniel NOR 014 16 0333
120Ludviksen & Iuliu NOR 080 16 2423
121Johannes Madsen DAN 068 16 0144
122Kjell Bynes NOR 013 16 0005
123Team Skagerak DAN 217 16 6310
124Krzysztof Bury NOR 011 16 0018
125Klabb & Babb NOR 013 16 0424
126Team Lise & Frede DAN 084 16 0504
127Team Eriksson DAN 220 16 0837
128Stein O. Lindekleiv NOR 013 16 0003
129Klabb & Babb NOR 013 16 0431
130Nils Arne Seberg NOR 020 16 0234
131Jan P. Holsen NOR 024 16 0583
132Rolf Helge Aspen NOR 016 16 0138
133Finn Nielsen DAN 081 16 0266
134Øyvind Enerstad NOR 013 16 0067
135Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6302
136Team Grønningen DAN 217 16 6439
137Rune Rasmussen DAN 225 16 1339
138Øyvind Enerstad NOR 013 16 0075
139Jan P. Holsen NOR 024 16 0584
140Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6319
141Erik Tufte NOR 026 16 2052
142Krzysztof Bury NOR 011 16 0006
143Atle Larm NOR 020 16 0233
144Lars Eikeland NOR 018 16 0078
145Ole & Arne Gjerde NOR 019 16 0197
146Krzysztof Bury NOR 011 16 0004
147Tage Gravesen DAN 172 16 0310
148Bjarte Alvær NOR 026 16 0013
149Kasper K. Henriksen DAN 222 16 1107
150Peter Olsen NOR 080 16 2207
151Peter Olsen NOR 080 16 2299
152Atle Larm NOR 020 16 0229
153G. & M. Lyssand NOR 019 16 0715
154Team Kaj & Preben DAN 220 16 1322
155Johannes Madsen DAN 068 16 0134
156Team Eventyr NOR 014 16 0158
157M. & T. Christensen DAN 217 16 6118
158Team Grønningen DAN 217 16 6440
159Gunnar Hatlelid NOR 019 16 0284
160Peder A. Pedersen NOR 013 16 0746
161Søren Andersen DAN 086 16 0882
162Ragner Lyssand NOR 019 16 0746
163Team Eventyr NOR 014 16 0157
164Ingvar Kluge NOR 015 16 1046
165Team Dapirace DAN 023 16 1072
166Finn L. Jensen DAN 068 16 0528
167Peter & Co. DAN 097 16 0720
168Gebert & Lura NOR 015 16 1273
169Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6317
170Team Hege & Daniel NOR 014 16 0067
171Team Østergården DAN 196 16 0584
172Biger Oolsen DAN 217 16 6303
173Arne Knudsen NOR 008 16 0303
174Team Fevik NOR 014 16 0481
175Ole Arild Hegland NOR 020 16 0061
176Klabb & Babb NOR 013 16 0448
177Team Fevik NOR 014 16 0483
178Team Skagerak DAN 217 16 6312
179Steinar Helgesen NOR 080 16 1104

Mangler:

OpdrætterRing nummer
1Atle Larm NOR 020 16 0222
2Atle Larm NOR 020 16 0230
3Bjarte Alvær NOR 026 16 0012
4Bo Knudsen DAN 233 16 0043
5Dagfinn Iversen NOR 013 16 0350
6Ebeltoft & Eriksen NOR 015 16 0426
7Emilie E. Pedersen NOR 013 16 0741
8Erik Gustavsen NOR 024 16 0240
9Erik Tufte NOR 026 16 2049
10Erik Tufte NOR 026 16 2053
11Finn L. Jensen DAN 068 16 0523
12Finn P. Thomsen DAN 026 16 2304
13G. & M. Lyssand NOR 019 16 0511
14G. & M. Lyssand NOR 019 16 0518
15G. & M. Lyssand NOR 019 16 0716
16Gebert & Lura NOR 015 16 1332
17Gebert & Lura NOR 015 16 1796
18Gebert & Lura NOR 080 16 1609
19Geir Rune Eriksen NOR 015 16 0438
20Hans Lyssand NOR 019 16 0612
21Hans Lyssand NOR 019 16 0647
22Hans Ole Mejlgran DAN 189 16 0175
23Helge Karlsen NOR 013 16 0416
24Helle & Louis DAN 070 16 0923
25Helle & Louis DAN 070 16 0925
26Ingvar Guttormsen NOR 013 16 0199
27Ivar Malvin Lie NOR 015 16 1143
28Ivar Malvin Lie NOR 015 16 1193
29Kai Wiggo Berger DAN 217 16 6316
30Knold & Tot NOR 014 16 0152
31Krzysztof Bury NOR 011 16 0002
32Lars Eikeland NOR 018 16 0075
33Lennart Pedersen NOR 013 16 0745
34Ludviksen & Iuliu NOR 080 16 2433
35Nils Arne Seberg NOR 026 16 1485
36Rolf Helge Aspen NOR 016 16 0122
37Team Eventyr NOR 014 16 0154
38Team Fevik NOR 014 16 0478
39Team Hege & Daniel NOR 014 16 0074
40Team Skagerak DAN 217 16 6322
41Team Øl & Grin DAN 217 16 6039
42Team Østergården DAN 196 16 0335
43Team Østergården DAN 196 16 0581
44Torleif Asheim NOR 015 16 0011

Seneste nyt

Så er der kommet billeder af de 2. års duer til sæsonen 2017.

Se billederne her!

Lavet af F. H. - Copyright www.danflyv.dk